Take our customer survey

Условия за ползване

Споразумение за условията на ползване

Добре дошли на нашия уебсайт, www.schulte.ca („Сайтът“). Ние поддържаме този Сайт като услуга за посетителите на този Сайт, включително официални представители, клиенти и потенциални клиенти. Ние Ви предоставяме информацията и услугите на този Сайт при спазване на следните условия за ползване. Използвайки нашия Сайт, Вие се съгласявате да спазвате и се обвързвате със следните условия за ползване. Ако не сте съгласни да бъдете обвързани от следните условия за ползване, не използвайте този Сайт. Ако потребителят не е физическо лице, тогава „Вие“ означава Вашето дружество, неговите служители, членове, агенти, наследници и възлагащи лица. Моля, прегледайте внимателно следните условия.

 1. Приемане на споразумението. Вие се съгласявате с условията, посочени в настоящото Споразумение за ползване („Споразумението“) по отношение на Сайта, притежаван и поддържан от Schulte Industries Ltd. и/или неговите дружества-майки, дъщерни дружества и филиали („СОБСТВЕНИК“). Настоящото споразумение, включително посочената тук Политика за поверителност, представлява цялото и единствено споразумение между СОБСТВЕНИКА и Вас и замества всички предишни или едновременно съществуващи споразумения, постъпки, гаранции и разбирания по отношение на Сайта, съдържанието или услугите, предоставяни от или чрез Сайта и предмета на настоящото споразумение. Потвърждавате, че нито СОБСТВЕНИКЪТ, нито някой от името на СОБСТВЕНИКА е направил каквито и да било постъпки, предоставил стимули, обещания или споразумения, устно или по друг начин, по отношение на въпросите, засегнати от това потребителско споразумение, които не са посочени тук. От време навреме настоящото споразумение може да бъде изменяно по всяко време от СОБСТВЕНИКА, без да бъдете специално уведомени относно това. Последното споразумение ще бъде публикувано на Сайта и трябва да го прегледате, преди да използвате Сайта.
 2. Поверителност на децата. Защитата на децата относно поверителността е много важна за СОБСТВЕНИКА. Моля, вижте нашата Политика за поверителност за информация относно деца под 13 години.
 3. Авторски права. Вие потвърждавате, че разбирате и се съгласявате, че информацията, представена Ви чрез Сайта, включително текст, графики, дизайн, лога, икони, изображения и софтуер, както и подреждането и компилирането на такова съдържание, са защитени съгласно приложимите авторски права, търговски марки, марки за услуги, патенти или други права и закони за собствеността.
 4. Ограничено право на използване. Освен в случаите, описани тук, никои от материалите на Сайта не може да се копират, възпроизвеждат, разпространяват, преиздават, изтеглят, показват, публикуват или предават под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, включително, но не само, електронен, механичен, фотокопиране, запис или по друг начин, без предварителното писмено разрешение на СОБСТВЕНИКА. Можете обаче да отпечатате копие от информацията на този Сайт за Ваша лична, некомерсиална вътрешна употреба или архив. По този начин обаче не можете да променяте материалите и се съгласявате да запазите всички авторски права и други надписи за собственост, съдържащи се в материалите. Това разрешение не Ви дава никакви права на собственост върху информацията и се прекратява автоматично, ако нарушите някое от тези условия. Ако използвате този Сайт по начин, различен от посочените по-горе, може да нарушите авторското право и други закони на Съединените щати, други държави, както и приложимите държавни закони и може да подлежите на санкции.
 5. Търговски марки. Търговските марки, марки за услуги и лога („Търговските марки“), използвани и показани на този Сайт, са търговски марки на СОБСТВЕНИКА. Нищо на този Сайт не трябва да се тълкува като предоставяне, по подразбиране, естопел или по друг начин, на какъвто и да е лиценз или право да се използват каквито и да било търговски марки, показани на Сайта, без писменото разрешение на СОБСТВЕНИКА. СОБСТВЕНИКЪТ агресивно налага правата си върху интелектуална собственост в максимална законова степен.
 6. Редактиране, изтриване и промяна. СОБСТВЕНИКЪТ си запазва правото по свое усмотрение да редактира или изтрива всички документи, информация или друго съдържание, които се появяват на Сайта. Някои или всички продукти или услуги, посочени на Сайта, може да не са налични и СОБСТВЕНИКЪТ може да промени по всяко време описаните в Сайта продукти и услуги.
 7. Обезщетение. Вие се съгласявате да обезщетите, защитите и освободите от отговорност СОБСТВЕНИКА, неговите агенти, длъжностни лица, директори, собственици, представители, служители и техните наследници и възлагащи лица („Свързани страни“) от всякакви задължения, загуби, искове и разходи, включително разумни адвокати такси, свързани с нарушаването на настоящото споразумение или използването на Сайта.
 8. БЕЗ ГАРАНЦИИ. ТОЗИ САЙТ, ВСИЧКИ УСЛУГИ ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ
  ТОЗИ САЙТ И ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩА СЕ НА ТОЗИ САЙТ, СЕ ПРЕДОСТАВЯ „ВЪВ ВИДА В КОЙТО Е“, И ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ, СЕ ОТХВЪРЛЯТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО ТОВА, ВСИЧКИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИЛОЖНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ). ИНФОРМАЦИЯТА И УСЛУГИТЕ МОГАТ ДА СЪДЪРЖАТ ДЕФЕКТИ, ГРЕШКИ, ПРОБЛЕМИ ИЛИ ДРУГИ ОГРАНИЧЕНИЯ. НИЕ И НАШИТЕ СВЪРЗАНИ СТРАНИ НЕ ПОЕМАМЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ УСЛУГИ ОТ ВАША СТРАНА. ПО-КОНКРЕТНО, НО НЕ САМО, НИЕ И НАШИТЕ СВЪРЗАНИ СТРАНИ НЕ ОТГОВАРЯМЕ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЩЕТИ КАТО ЗАГУБА НА БИЗНЕС, ЗАГУБИ НА ПЕЧАЛБИ, СЪДЕБНИ ПРОЦЕСИ ИЛИ ПОДОБНИ), ДАЛИ БАЗИРАНИ НА НАРУШЕНИЕ НА ДОГОВОРА, НАРУШЕНИЕ НА ГАРАНЦИЯТА, ДЕЛИКТ (ПРАВОНАРУШЕНИЕ, КОЕТО ДАВА ПРАВО ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ИСК; ДЕЛИКТ) (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ), ИЛИ ИНАЧЕ, ДОРИ ПРИ ИНФОРМИРАНЕ ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ. НЕГАЦИИТЕ ОТНОСНО ЩЕТИТЕ, ОПИСАНИ ПО-ГОРЕ, СА БАЗОВИ ЕЛЕМЕНТИ НА ОСНОВАТА НА СДЕЛКАТА МЕЖДУ ВАС И СОБСТВЕНИКА. ТОЗИ САЙТ И ИНФОРМАЦИЯТА НЕ БИХА БИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ БЕЗ ТАКИВА ОГРАНИЧЕНИЯ.
 9. Използване на информация. СОБСТВЕНИКЪТ си запазва правото и Вие упълномощавате СОБСТВЕНИКА да използва и прехвърля цялата информация относно използването на Сайта от Вас и цялата информация, предоставена от Вас по какъвто и да е начин в съответствие с нашата поверителност 
 10. Политика за поверителност. Нашата Политика за поверителност, която може да се променя от време на време, се счита за част от настоящото споразумение.
 11. Връзки към други уебсайтове. Този Сайт може да предоставя връзки към други уебсайтове. СОБСТВЕНИКЪТ не носи отговорност за наличието на такива други сайтове и не одобрява и не носи отговорност за каквото и да е съдържание, продукти или други материали, достъпни на такива други сайтове. Връзките към външни уебсайтове не представляват одобрение от СОБСТВЕНИКА за тези сайтове или спонсорите на такива сайтове или съдържанието, продуктите, рекламите или други материали, представени на такива сайтове. Освен това си запазваме правото да прекратим всяка връзка или програма за свързване по всяко време. СОБСТВЕНИКЪТ не създава, редактира или наблюдава тези неофициални страници или връзки. Освен това потвърждавате и се съгласявате, че СОБСТВЕНИКЪТ не носи отговорност пряко или косвено за каквито и да било щети или загуби, причинени или предполагаемо причинени от или във връзка с използването или разчитането на каквато и да е информация, стоки или услуги, достъпни на или чрез такива сайтове. Ако решите да получите достъп до някой от сайтовете на трети страни, свързани със Сайта, правите това изцяло на свой собствен риск.
 12. Поведение. Вие се съгласявате (i) да не използвате този Сайт за качване или разпространение по никакъв начин на файлове, които съдържат вируси, повредени файлове или друг подобен софтуер или програми, които могат да повредят работата на чужд компютър; (ii) да не се намесвате или пречите на работата на този Сайт или мрежи, свързани с този Сайт; (iii) да не използвате никакви устройства, софтуер или практика или опити, за да попречите на правилното функциониране на този Сайт; (iv) да не предприемаме никакви действия, които налагат неразумно или непропорционално голямо натоварване на нашата инфраструктура; (v) да не използвате този Сайт за събиране или получаване на достъп до лична информация; и (vi) да не се представяте за друго физическо или юридическо лице или да заявявате невярно или по друг начин да описвате погрешно Вашата връзка с физическо или юридическо лице. Вие се съгласявате да не използвате услугите, достъпни на този Сайт, за незаконни цели и да спазвате всички разпоредби, политики и процедури на мрежи, свързани с този Сайт.
 13. Авторски права и агенти за авторски права. Ние уважаваме интелектуалната собственост на другите и Ви молим да правите същото. Ако смятате, че Вашата работа е била копирана по начин, който представлява нарушение на авторски права, моля, предоставете ни следната информация:
  1. Електронен или физически подпис на лицето, упълномощено да действа от името на собственика на авторските права;
  2. Описание на защитеното с авторски права произведение, за което твърдите, че е нарушено;
  3. Описание на местоположението на материала, който твърдите, че е в нарушение, на Сайта;
  4. Вашият адрес, телефонен номер и имейл адрес;
  5. Декларация от Ваша страна, че имате добросъвестно убеждение, че оспорената употреба не е разрешена от собственика на авторските права, неговия агент или закона; и
  6. Декларация от Ваша страна, направена под наказателната отговорност за лъжесвидетелстване, че горната информация във Вашето съобщение е точна и че сте собственик на авторски права или упълномощен да действате от името на собственика на авторските права
  Нашият агент по авторските права за съобщения, твърдящи нарушения на авторски права на Сайта е нашият главен съветник, с когото можете да се свържете, както следва:
  По поща:
  Главен съветник на Alamo Group Inc.
  1627 East Walnut
  Seguin, Тексас 78155
  По имейл: legal@alamo-group.com
 14. Отказ от отговорност. Цялата информация, предоставена на този Сайт, е публикувана добросъвестно и само за общи информационни цели. СОБСТВЕНИКЪТ не дава никакви гаранции за пълнотата, надеждността и/или точността на тази информация.
 15. Представяне на потребителите. Съгласявайки се с настоящото споразумение, Вие гарантирате, че сте навършили 18 години и следователно имате законното право да сключите това споразумение
 16. Разни. Настоящото споразумение ще се третира така, сякаш е сключено и изпълнено в Guadalupe County, Seguin, Тексас и ще се управлява и тълкува в съответствие със законодателството на щата Тексас (без да се вземат предвид принципите на законовите конфликти). Всяко правно основание за съдебни действия от Ваша страна по отношение на Сайта (и/или информация или услуги, свързани с него) трябва да бъде установена в рамките на една година след възникването на правното основание за съдебни действия или да бъде отхвърлено завинаги и забранено. Всички съдебни производства, произтичащи от или във връзка с настоящото споразумение, се водят единствено в Seguin, Тексас. Вие изрично се подчинявате на изключителната юрисдикция на посочените съдилища. Ако някоя част от настоящото споразумение се счита за недействителна или неприложима, тази част се тълкува в съответствие с приложимото законодателство, а останалите части остават в пълна сила и действие. Неналагането от страна на СОБСТВЕНИКА на някоя от разпоредбите в настоящото споразумение не се счита за отказ от тази разпоредба, нито от правото да наложи тази разпоредба.