Take our customer survey

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Nasze zobowiązanie do zachowania prywatności

Celem naszej Polityki prywatności jest pomoc użytkownikom w zrozumieniu, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i zabezpieczamy dane osobowe, które użytkownicy nam przekazują, a także pomoc użytkownikom w podejmowaniu świadomych decyzji podczas korzystania z naszej witryny.

Jakie informacje gromadzimy?

Odwiedzając naszą witrynę, użytkownicy mogą przekazywać nam dwa rodzaje informacji: dane osobowe, które użytkownik świadomie i aktywnie decyduje się ujawnić i które są gromadzone indywidualnie („informacje podawane aktywnie”) oraz informacje o korzystaniu z witryny gromadzone zbiorczo, gdy użytkownik i inne osoby przeglądają naszą witrynę („informacje podawane pasywnie”).

Informacje podawane pasywnie

Podobnie jak inne witryny internetowe, nasza witryna może wykorzystywać standardową technologię zwaną „plikami cookie” (patrz poniższe objaśnienie „Co to są pliki cookie?”) oraz dzienniki serwera internetowego do gromadzenia informacji o sposobie korzystania z naszej witryny. Informacje gromadzone za pomocą plików cookie i dzienników serwera mogą obejmować datę i godzinę odwiedzin, wyświetlone strony oraz czas spędzony w naszej witrynie. Informacje te są gromadzone w postaci zbiorczej. Żadna z tych informacji nie jest powiązana z konkretnym użytkownikiem.

Co to są pliki cookie?

Pliki cookie to funkcja przeglądarki internetowej, która umożliwia serwerom internetowym rozpoznanie komputera uzyskującego dostęp do witryny internetowej. Pliki cookie to małe pliki danych zapisywane przez przeglądarkę internetową użytkownika na dysku twardym komputera użytkownika. Pliki cookie mogą zapamiętywać informacje, do których użytkownik uzyskuje dostęp na wybranej stronie internetowej, aby uprościć kolejne interakcje tego samego użytkownika z daną stroną lub wykorzystać te informacje do usprawnienia transakcji użytkownika na powiązanych stronach internetowych. Ułatwia to użytkownikowi przechodzenie między stronami i dokonywanie transakcji handlowych w Internecie. Pliki cookie mają za zadanie ułatwiać korzystanie z Internetu i sprawiać, by było ono bardziej spersonalizowane.

Korzystanie z informacji podawanych pasywnie

Używamy narzędzi programowych przeglądarki internetowej, takich jak pliki cookie i dzienniki serwera internetowego, do zbierania informacji o sposobie korzystania przez użytkowników z naszej witryny w celu ciągłego ulepszania naszej witryny i zapewniania lepszej obsługi użytkowników. Informacje te pomagają nam w projektowaniu naszych stron internetowych w sposób najbardziej przyjazny dla użytkownika oraz w ciągłym ulepszaniu naszej witryny oraz towarów i usług, aby lepiej spełniać wymagania naszych użytkowników. Pliki cookie pomagają nam zbierać ważne statystyki biznesowe i techniczne. Informacje zawarte w plikach cookie pomagają nam dowiedzieć się, jak użytkownicy poruszają się po naszej witrynie, przechodząc między stronami. Dzienniki serwera internetowego umożliwiają nam obliczanie, ile osób odwiedza naszą witrynę, i ocenę jej przepustowości.

Informacje podawane aktywnie

Kiedy użytkownik zdecyduje się przesłać informacje do naszej witryny, możemy zarejestrować jego imię i nazwisko, adres e-mail, adres fizyczny i inne podane nam informacje, takie jak sugestie, komentarze lub pomysły. Podane przez użytkownika informacje pozwolą nam na późniejszą komunikację z nim za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób w sprawie aktualizacji i innych informacji. Podane przez użytkownika informacje nie są traktowane jako poufne i nie jesteśmy zobowiązani do zachowania ich poufności ani do udzielania odpowiedzi.

Korzystanie z informacji podawanych aktywnie

Przesłane do nas informacje możemy wykorzystywać w dowolny sposób, w tym między innymi do opracowywania, wytwarzania i marketingu produktów opartych na takich informacjach. Wiadomość e-mail wysyłana do nas może nie być bezpieczna, chyba że przed przekazaniem informacji poinformujemy użytkownika, że zostaną zastosowane środki bezpieczeństwa. Z tego powodu prosimy, aby nie wysyłać do nas poufnych informacji za pośrednictwem niezabezpieczonej poczty elektronicznej.

Informacje podawane przez użytkowników wykorzystujemy w celu dostarczania informacji o produkcie lub usłudze, którego dotyczyło zapytanie, przesyłania użytkownikom informacji związanych z gwarancją oraz przekazywania innych informacji o naszych produktach i usługach. W razie potrzeby w momencie, w którym prosimy o podanie informacji o użytkowniku, witryna zapewnia użytkownikom możliwość rezygnacji z otrzymywania ofert specjalnych i wiadomości od nas. Aby zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości w przyszłości, zapytać o dane osobowe, które witryna zebrała o użytkowniku, lub poprawić błędy w informacjach dostarczonych przez użytkownika za pośrednictwem witryny, można wysłać do nas wiadomość e-mail na adres info@schulte.ca lub legal@alamo-group.com albo wysłać pisemną prośbę na następujący adres: 1627 East Walnut, Seguin, Texas 78155, USA.

Ujawnianie informacji podmiotom zewnętrznym

Informacje dostarczone nam przez użytkownika możemy udostępniać naszym podmiotom stowarzyszonym i dystrybutorom oraz wykorzystywać bez ograniczeń w celu przetwarzania zamówień klientów oraz ulepszania lub reklamowania naszych produktów i usług. Nie będziemy sprzedawać ani wypożyczać podmiotom zewnętrznym żadnych informacji o użytkowniku. Możemy dostarczać zbiorcze informacje podawane pasywnie dotyczące wzorców ruchu w witrynie internetowej i powiązane informacje związane z witryną internetową naszym podmiotom stowarzyszonym lub zaufanym podmiotom zewnętrznym, ale informacje te nie będą zawierać danych umożliwiających identyfikację użytkowników.

Ujawnienie informacji pod przymusem prawnym

Możemy ujawniać informacje pod przymusem prawnym, czyli gdy w dobrej wierze uznamy, że wymaga tego prawo lub jest to konieczne w celu ochrony naszych praw, oraz w szczególnych przypadkach, takich jak fizyczne zagrożenie użytkownika lub innych osób.

Jak chronimy informacje użytkowników?

Wdrożyliśmy pewne procedury fizyczne, elektroniczne i organizacyjne w celu ochrony danych, które gromadzimy w naszej witrynie, pomocy w zapobieganiu nieautoryzowanemu dostępowi do nich oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa i prawidłowego wykorzystywania.

Co z innymi witrynami połączonymi z naszą witryną za pomocą linków?

Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki stosowane w witrynach, do których prowadzą linki z naszej witryny lub które zawierają linki do naszej witryny, ani za informacje lub treści w nich zawarte. Często linki do innych witryn internetowych są podawane wyłącznie jako wskazówki, gdzie można znaleźć informacje na tematy, które mogą być przydatne dla użytkowników naszej witryny.

Należy pamiętać, że po użyciu linku do przejścia z naszej do innej witryny nasza Polityka prywatności przestaje obowiązywać. Przeglądanie stron i interakcje w innych witrynach internetowych, w tym w witrynach, do których prowadzą linki w naszej witrynie internetowej, podlegają zasadom i politykom tych witryn. Przed korzystaniem z takich witryn prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi tam zasadami i politykami.

Co z prywatnością dzieci?

Prywatność dzieci w Internecie jest regulowana ustawą Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA). Ustawa COPPA określa zasady, które mają zastosowanie do zbierania w Internecie danych osobowych od dzieci w wieku poniżej 13 lat. Nie uzyskujemy świadomie informacji od dzieci w wieku poniżej 13 lat.

Udzielanie zgody

Korzystając z naszej witryny, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie przez nas informacji użytkownika w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności według własnego uznania. Prosimy o regularne sprawdzanie tej strony, ponieważ niniejsza Polityka prywatności może co pewien czas ulec zmianie bez powiadamiania użytkownika.