Products Rotary Cutters Mowers TECHNOLOGIA STAŁYCH NOŻY

TECHNOLOGIA STAŁYCH NOŻY

technologia-staŁych-noŻy_1technologia-staŁych-noŻy_gallery_1technologia-staŁych-noŻy_gallery_2technologia-staŁych-noŻy_gallery_3technologia-staŁych-noŻy_gallery_4
technologia-staŁych-noŻy_1technologia-staŁych-noŻy_gallery_1technologia-staŁych-noŻy_gallery_2technologia-staŁych-noŻy_gallery_3technologia-staŁych-noŻy_gallery_4
 • Wykorzystując technologię stałych noży Schulte, resztki pożniwne są przytrzymywane za pomocą stacjonarnych noży stałych, zamontowanych w strategicznych miejscach pod platformą kosiarki, i rozdrabniane przez swobodnie obracające się zestawy noży, poruszających się z prędkością do 81 m/s.
 • Zamontowane płyty rozprowadzające kierują zmulczowany materiał z kosiarki, równomiernie go rozkładając.
 • Rozdrobnione łodygi lub resztki pożniwne ulegają szybkiemu rozkładowi, ponieważ drobny materiał jest łatwiej dostępny dla mikrobów i bardziej wystawiony na czynniki atmosferyczne.
 • Stacjonarne noże stałe są zabezpieczone śrubami ścinanymi, które umożliwiają obrócenie noży w razie potrzeby. Swobodnie obracające się noże są chronione indywidualnie przez sprzęgła ślizgowe.
 • Mulczery Schulte z elastycznym skrzydłem są zwrotne dzięki małej szerokości transportowej 3 m, nawet w największych modelach. Wiele konkurencyjnych sieczkarni bijakowych jest bardzo szerokich i podczas transportu muszą być holowane na końcu.
 • Mulczery Schulte z elastycznymi skrzydłami mają wbudowane zawieszenie, które radzi sobie w najtrudniejszych warunkach terenowych.
 • Mulczery Schulte z elastycznymi skrzydłami są zaprojektowane do pracy przy większości rozstawów rzędów upraw dzięki regulowanym rozstawom kół lub czopom osi.
 • Opcjonalna gumowa taśma w każdym modelu pomaga wytworzyć większe podciśnienie pod zespołem tnącym i kontrolować wydmuchiwanie materiału, który mógłby spaść na górną część zespołu tnącego.
 • Noże stałe ze swobodnie obracającymi się, wyciąganymi ostrzami dolnymi są przeznaczone do pracy w suchym materiale, takim jak kukurydza, kwiaty słonecznika, ryż, nasiona oleiste, rośliny zbożowe oraz nasiona traw i słoma.
 • Stałe noże ze swobodnie obracającymi się płaskimi ostrzami są zwykle używane do cięcia zielonego materiału lub wilgotnych łodyg bawełny.
 • Stałe noże można łatwo zdemontować w celu skoszenia świeżej trawy, pastwiska lub odłogu, co sprawia, że kosiarka Schulte jest narzędziem wielofunkcyjnym w porównaniu z tradycyjnymi sieczkarniami bijakowymi.
 • Stałe noże mogą być również stosowane w sadach i winnicach do mulczowania gałęzi.