Take our customer survey

Bezpieczeństwo

T.M.O.S.T. TRACTOR MOWER OPERATOR SAFETY TRAINING (SZKOLENIE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA OPERATORA KOSIARKI CIĄGNIKOWEJ)

Przeprowadzane w Twojej lokalizacji przy użyciu Twojego sprzętu.

Jeśli używasz sprzętu do koszenia, bezpieczeństwo jest Twoim zagadnieniem nr 1. Oznacza to ochronę sprzętu, ale co ważniejsze, ochronę siebie!

Opis kursu: Kurs ten oparty jest na ścisłych wytycznych Amerykańskiego Stowarzyszenia Producentów Sprzętu (AEM). Warsztat będzie obejmował szkolenie teoretyczne oraz szkolenie praktyczne z użyciem sprzętu. Omówione i zademonstrowane zostanie zarządzanie bezpieczeństwem w odniesieniu do zagrożeń i ryzyka. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa operacji będzie obejmowało montaż, demontaż, kontrolę sprzętu, właściwe oznakowanie i właściwe stosowanie środków ochrony indywidualnej. Każdy uczestnik otrzyma zestaw ochronny zawierający kask, rękawice robocze, zatyczki do uszu i okulary ochronne.

Nasz instruktor: Kyle Kinstley jest autoryzowanym instruktorem OSHA. Ma certyfikaty National i International Association of Safety Professionals jako kierownik ds. bezpieczeństwa, audytor bezpieczeństwa i specjalista ds. szkoleń.

Odwiedź stronę Alamo Group TMOST

WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ KONTAKTUJĄC SIĘ Z
Kyle Kinstley — instruktor
kkinstly@alamo-group.com
800-882-5762 w. 1556
830-372-9556

POLITYKA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW

Nasi klienci oczekują produktu wysokiej jakości, który jest konkurencyjny, bezpieczny i niezawodny. Polityka ta koncentruje się na spełnianiu wymagań jakościowych naszych klientów przy jednoczesnej optymalizacji bezpieczeństwa. Mamy nadzieję, że uda nam się osiągnąć ten cel za pomocą następujących środków:

  • Wszystkie nowo zaprojektowane i wyprodukowane produkty zostaną poddane przeglądowi w celu zapewnienia, że są one bezpieczne i niezawodne, jeśli są używane zgodnie z przeznaczeniem.
  • Wszystkie nowo zaprojektowane produkty zostaną poddane przeglądowi w celu zapewnienia, że jako producent mamy możliwość i przepisy, aby wytwarzać produkty w spójny sposób.
  • Ustanowienie i utrzymywanie programów zapewniających znajomość i przestrzeganie praw i przepisów mających zastosowanie do naszych produktów.
  • Celem Schulte Group of Companies jest wykonywanie wszystkich naszych działań z dbałością o jakość i bezpieczeństwo, w tym jakość oferowanych przez nas produktów oraz jakość usług świadczonych na rzecz naszych klientów. W tym celu oczekujemy, że każdy pracownik będzie przestrzegał nie tylko ducha, ale i litery tej polityki.