Take our customer survey

Condiţii de utilizare

Acord privind condiţiile de utilizare

Bun venit pe site-ul nostru web, www.schulte.ca („site-ul web”). Întreţinem acest site web ca un serviciu pentru vizitatorii acestuia, inclusiv reprezentanţi, clienţi şi potenţiali clienţi. Furnizarea de informaţii şi servicii pe acest site web de noi către dumneavoastră face obiectul următorilor termeni de utilizare. Prin utilizarea site-ului nostru web, sunteţi de acord să respectaţi şi vă asumaţi obligaţiile ce vă revin din următorii termeni de utilizare. În cazul în care nu sunteţi de acord să vă asumaţi obligaţiile ce vă revin conform următorilor termeni de utilizare, nu utilizaţi acest site web. În cazul în care utilizatorul nu este o persoană, atunci „dumneavoastră” înseamnă compania dumneavoastră, funcţionarii acesteia, membrii, agenţii, succesorii şi reprezentanţii săi. Vă rugăm să parcurgeţi cu atenţie următorii termeni de utilizare.

 1. Acceptarea Acordului. Sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile detaliate în acest Acord privind condiţiile de utilizare („acordul”) în ceea ce priveşte site-ul web deţinut şi întreţinut de Schulte Industries Ltd. şi/sau de companiile-mamă, filialele şi companiile afiliate („PROPRIETARUL”). Acest Acord, inclusiv politica de confidenţialitate menţionată aici, constituie întregul şi singurul acord dintre PROPRIETAR şi dumneavoastră şi înlocuieşte orice acorduri, declaraţii, garanţii şi înţelegeri anterioare sau de la momentul respectiv, cu privire la site-ul web, conţinutul sau serviciile furnizate de către site-ul web sau prin intermediul acestuia, precum şi la obiectul Acordului. Recunoaşteţi faptul că nici PROPRIETARUL, nici altcineva în numele PROPRIETARULUI nu a făcut declaraţii, stimulente, promisiuni sau acorduri, oral sau în alt mod, către dumneavoastră, cu privire la subiectele tratate de acest acord de utilizare, care nu sunt cuprinse aici. Acest Acord poate fi modificat în orice moment sau periodic de către PROPRIETAR fără înştiinţare prealabilă. Cel mai recent Acord va fi publicat pe site-ul web, iar dumneavoastră va trebui să parcurgeţi acest Acord înainte de a utiliza site-ul web.
 2. Confidenţialitatea copiilor. Protejarea vieţii private a copiilor este foarte importantă pentru PROPRIETAR. Vă rugăm să consultaţi politica noastră de confidenţialitate pentru a obţine informaţii privind copiii cu vârsta de sub 13 ani.
 3. Drepturi de autor. Recunoaşteţi şi sunteţi de acord că informaţiile care vă sunt prezentate prin intermediul site-ului web, inclusiv texte, elemente grafice, design, sigle, pictograme, imagini şi software, precum şi aranjarea şi compilarea acestor conţinuturi, sunt protejate în temeiul drepturilor de autor aplicabile, mărcilor comerciale, mărcilor de servicii, patentelor sau altor drepturi şi dispoziţii legale privind proprietatea.
 4. Drept de utilizare limitat. Cu excepţia celor menţionate aici, niciunul dintre materialele de pe site-ul web nu poate fi copiat, reprodus, distribuit, republicat, descărcat, afişat, postat sau transmis în orice formă sau prin orice mijloc, inclusiv, dar fără limitare la, mijloace electronice, mijloace mecanice, fotocopiere, înregistrare sau în alt mod, fără permisiunea scrisă prealabilă a PROPRIETARULUI. Totuşi, puteţi tipări o copie a informaţiilor de pe acest site web în vederea uzului sau înregistrărilor interne personale, necomerciale. Când faceţi acest lucru, nu aveţi permisiunea de a modifica materialele şi sunteţi de acord să păstraţi toate drepturile de autor şi alte notificări privind proprietatea conţinute în materiale. Această permisiune nu vă acordă drepturi de proprietate privind informaţiile şi încetează automat dacă încălcaţi oricare dintre aceşti termeni sau condiţii. Dacă utilizaţi în orice alt mod acest site web, cu excepţia modalităţilor specificate mai sus, puteţi încălca drepturile de autor şi alte legi ale Statelor Unite, altor ţări, precum şi legi aplicabile ale unor state şi puteţi fi supuşi unor sancţiuni.
 5. Mărci comerciale. Mărcile comerciale, mărcile de servicii şi siglele („mărcile comerciale”) utilizate şi afişate pe acest site web sunt mărcile comerciale ale PROPRIETARULUI. Nimic de pe acest site web nu trebuie interpretat ca garantând, implicit, prin estoppel, sau în alt mod, vreo licenţă sau vreun drept de utilizare a vreunei mărci comerciale afişate pe site-ul web, fără permisiunea scrisă a PROPRIETARULUI. PROPRIETARUL îşi pune în aplicare în mod agresiv drepturile de proprietate intelectuală în limitele maxime ale legii.
 6. Editarea, ştergerea şi modificarea. PROPRIETARUL îşi rezervă dreptul la libera sa alegere de a edita sau şterge orice documente, informaţii sau alt conţinut care apare pe site-ul web. Este posibil ca unele sau toate produsele sau serviciile menţionate pe site-ul web să nu fie disponibile, iar PROPRIETARUL poate schimba oricând produsele sau serviciile descrise pe site-ul web.
 7. Despăgubire. Sunteţi de acord să despăgubiţi, să apăraţi şi să exoneraţi PROPRIETARUL, agenţii acestuia, funcţionarii, directorii, proprietarii, reprezentanţii, angajaţii, precum şi succesorii şi reprezentanţii acestora („părţile afiliate”) de orice răspunderi, pierderi, revendicări şi cheltuieli, inclusiv onorariile rezonabile ale avocaţilor, legate de încălcarea de către dumneavoastră a acestui acord sau a utilizării site-ului web.
 8. NU EXISTĂ GARANŢII. ACEST SITE WEB, TOATE SERVICIILE OBŢINUTE PRIN INTERMEDIUL ACESTUIA
  ACEST SITE WEB ŞI TOATE INFORMAŢIILE CONŢINUTE PE ACESTA SUNT FURNIZATE „CA ATARE”, IAR TOATE GARANŢIILE, EXPRESE SAU IMPLICITE, SUNT EXCLUSE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE LA EXCLUDEREA ORICĂROR GARANŢII IMPLICITE SAU DE COMERCIABILITATE ŞI ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP). INFORMAŢIILE ŞI SERVICIILE POT CONŢINE ERORI, PROBLEME SAU ALTE LIMITĂRI. NOI ŞI PĂRŢILE NOASTRE AFILIATE NU NE ASUMĂM NICIUN FEL DE RĂSPUNDERE PENTRU UTILIZAREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A VREUNEI INFORMAŢII SAU VREUNUI SERVICIU. ÎN SPECIAL, DAR NU CA O LIMITARE LA ACEASTA, NOI ŞI PĂRŢILE NOASTRE AFILIATE NU VOM FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICIUN FEL DE PAGUBE INDIRECTE, SPECIALE, ACCIDENTALE SAU PE CALE DE CONSECINŢĂ (INCLUSIV PAGUBE PENTRU PIERDERI COMERCIALE, PIERDEREA DE PROFIT, LITIGII SAU ALTELE ASEMĂNĂTOARE), INDIFERENT DACĂ ACESTEA AU LOC CA URMARE A ÎNCĂLCĂRII CONTRACTULUI, ÎNCĂLCĂRII GARANŢIEI, SUNT DELICTUALE (INCLUSIV NEGLIJENŢĂ) SAU DE ALTĂ NATURĂ, CHIAR ŞI ÎN CAZUL ÎN CARE AM FOST INFORMAŢI DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE PAGUBE. NEGAREA PAGUBELOR PREVĂZUTE MAI SUS REPREZINTĂ UN ELEMENT FUNDAMENTAL AL BAZEI ÎNŢELEGERII DINTRE DUMNEAVOASTRĂ ŞI PROPRIETAR. ACEST SITE WEB ŞI INFORMAŢIILE NU AR PUTEA FI FURNIZATE FĂRĂ ASTFEL DE LIMITĂRI.
 9. Utilizarea informaţiilor. PROPRIETARUL îşi rezervă dreptul, iar dumneavoastră îl autorizaţi pe PROPRIETAR, să utilizeze şi să atribuie toate informaţiile privind utilizările de către dumneavoastră ale site-ului web şi toate informaţiile furnizate de dumneavoastră în orice mod compatibil cu politica noastră de confidenţialitate 
 10. Politica de confidenţialitate. Politica noastră de confidenţialitate, cu modificările pe care le poate suferi ocazional, este considerată parte integrantă a acestui acord.
 11. Legături la alte site-uri web. Acest site web poate conţine legături către alte site-uri de internet. PROPRIETARUL nu este răspunzător pentru disponibilitatea unor astfel de site-uri web şi nu aprobă, nici nu este răspunzător şi nu poate fi tras la răspundere pentru orice conţinut, produse sau alte materiale disponibile pe aceste site-uri web. Legăturile la site-urile web externe nu constituie o aprobare din partea PROPRIETARULUI a respectivelor site-uri web sau a sponsorilor respectivelor site-uri web ori a conţinutului, produselor, elementelor publicitare sau altor materiale prezentate pe acele site-uri web. În plus, ne rezervăm dreptul de a dezactiva în orice moment orice legătură sau program care face posibilă legătura. PROPRIETARUL nu este autorul, nu editează şi nici nu monitorizează aceste pagini neoficiale sau legături. De asemenea, recunoaşteţi şi sunteţi de acord că PROPRIETARUL nu va fi răspunzător şi nu va putea fi tras la răspundere, direct sau indirect, pentru vreo pagubă sau pierdere cauzată sau despre care se pretinde că ar fi fost cauzată de sau în legătură cu utilizarea sau încrederea în orice informaţii, bunuri sau servicii disponibile pe sau prin oricare dintre aceste site-uri web. Dacă hotărâţi să accesaţi oricare dintre site-urile web ale unor terţi ale căror legături se regăsesc pe site-ul web, veţi face acest lucru complet pe propria răspundere.
 12. Conduită. Sunteţi de acord (i) să nu utilizaţi acest site web pentru a încărca sau distribui în orice fel fişiere care conţin viruşi, fişiere deteriorate sau orice alt software sau program similar care poate deteriora funcţionarea computerului altei persoane; (ii) să nu interferaţi sau perturbaţi acest site web sau orice reţele conectate la acest site web; (iii) să nu utilizaţi niciun dispozitiv, software sau rutină şi să nu încercaţi să împiedicaţi funcţionarea corespunzătoare a acestui site web; (iv) să nu luaţi nicio măsură care încarcă în mod nerezonabil sau disproporţionat de mult infrastructura noastră; (v) să nu utilizaţi acest site web pentru a colecta sau a recolta informaţii cu caracter personal; şi (vi) să nu pretindeţi a fi o altă persoană sau entitate sau să declaraţi fals ori să reprezentaţi necorespunzător în alt mod afilierea dumneavoastră cu o persoană sau entitate. Sunteţi de acord să nu utilizaţi serviciile disponibile pe acest site web în scopuri ilegale şi să respectaţi toate normele, politicile şi procedurile reţelelor conectate la acest site web.
 13. Drepturi de autor şi agenţi de drepturi de autor. Noi respectăm proprietatea intelectuală a celorlalţi şi vă cerem să faceţi şi dumneavoastră la fel. În cazul în care consideraţi că lucrarea dumneavoastră a fost copiată într-un mod care constituie încălcarea drepturilor de autor, vă rugăm să ne furnizaţi următoarele informaţii:
  1. O semnătură electronică sau fizică a persoanei autorizate să acţioneze în numele deţinătorului cotei-părţi din drepturile de autor;
  2. O descriere a lucrării pentru care deţineţi drepturi de autor şi despre care susţineţi că au fost încălcate;
  3. O descriere a locului în care apare pe site-ul web materialul despre care susţineţi că încalcă drepturile de autor;
  4. Adresa, numărul de telefon şi adresa dumneavoastră de e-mail;
  5. O declaraţie în care să menţionaţi că sunteţi convins cu bună-credinţă că utilizarea disputată nu este autorizată de deţinătorul drepturilor de autor, de agentul său sau de lege; şi
  6. O declaraţie făcută de dumneavoastră, cu riscul sancţiunii pentru mărturie falsă, în care să susţineţi că informaţiile anterioare din notificarea dumneavoastră sunt exacte şi că dumneavoastră sunteţi deţinătorul drepturilor de autor sau că sunteţi autorizat să acţionaţi în numele deţinătorului drepturilor de autor
  Agentul nostru de drepturi de autor care se ocupă cu avizul pentru cererile legate de încălcarea drepturilor de autor pe site-ul web este Consiliul nostru general, care poate fi contactat după cum urmează:
  Prin poştă:
  General Counsel Alamo Group Inc.
  1627 East Walnut
  Seguin, Texas 78155
  Prin e-mail: legal@alamo-group.com
 14. Exonerarea de răspundere. Toate informaţiile furnizate pe acest site web sunt publicate cu bună-credinţă şi exclusiv în scop informativ general. PROPRIETARUL nu oferă nicio garanţie privind caracterul complet, fiabilitatea şi/sau precizia acestor informaţii.
 15. Reprezentarea utilizatorului. Convenind asupra acestui Acord, garantaţi că aveţi minimum 18 ani şi că, prin urmare, aveţi dreptul legal să încheiaţi prezentul acord
 16. Diverse. Acest acord va fi tratat ca şi cum ar fi fost executat şi îndeplinit în districtul Guadalupe, Seguin, Texas şi va fi reglementat de şi interpretat în conformitate cu legea Statului Texas (fără a se ţine cont de conflictul principiilor juridice). Orice cauză de acţionare în justiţie de către dumneavoastră în legătură cu site-ul web (şi/sau cu informaţii sau servicii legate de acesta) trebuie să fie începută în decurs de un an de la apariţia cauzei de acţionare în justiţie, în caz contrar, aceasta trebuie să fie abandonată şi exclusă definitiv. Toate procedurile judiciare care decurg din sau sunt legate de prezentul acord vor fi înaintate în justiţie exclusiv în Seguin, Texas. Sunteţi de acord în mod expres să vă supuneţi competenţei judiciare exclusive a instanţelor menţionate. Dacă vreo parte a prezentului acord este considerată nevalidă sau neexecutabilă, respectiva parte va fi interpretată în concordanţă cu dispoziţiile legale aplicabile, iar părţile rămase vor produce în continuare efecte. Neaplicarea de către PROPRIETAR a oricărei dispoziţii a prezentului acord nu va fi considerată o clauză de renunţare la respectiva dispoziţie, nici la dreptul de aplicare a respectivei dispoziţii.